Kandyduje do Sejmiku Województwa Pomorskiego Okręg Gdańsk miejsce 2

To tu w Gdańsku rodziła się wolna Polska. Byłem, walczyłem tam, działałem na rzecz tych zmian. Od ponad 40 lat jestem związany zawodowo ze Stocznią Gdańską. Organizowałem strajki i brałem czynny udział w walce o to, by Polska była wolnym, praworządnym i niezależnym krajem.

Zdecydowałem się kolejny raz kandydować do Sejmiku Województwa Pomorskiego, ponieważ chcę, by ideały, o które walczyliśmy w latach 80, były w końcu obecne w polityce województwa, a Pomorze na nowo stało się awangardą gospodarczo-technologiczną Polski.

Silne Pomorze to :  Silna Edukacja to  odbudowa szkolnictwa branżowego dla zapewnienia perspektyw dla pomorskiej młodzieży na trwałe i stabilne zatrudnienie. Stworzenie nowoczesnych systemów kształcenia opartych o najnowsze technologie, programowanie i robotykę aby przemysł morski mógł się rozwijać i aby zlikwidować zapóźnienia technologiczne. Zbudowanie trwałej współpracy między samorządem województwa, uczelniami wyższymi i przemysłem morskim tak, aby efektywnie wykorzystywać potencjał drzemiący w naszym regionie. Zwiększenie środków na kształcenie pracowników w ramach środków unijnych i Biur Usług Rozwojowych, aby zakłady produkcyjne na Pomorzu mogły wprowadzać nowe technologie i rozwijały się.

Silny Przemysł :

Odbudowa potencjału produkcyjnego w sektorze przemysłu stoczniowego opartego o nowoczesne technologie, który stworzy trwałe, dobrze płatne miejsca pracy. Budowa dużej nowoczesnej fabryki offshore na Wyspie Otrów. Produkcja w wysokomarżowych niszach produkcyjnych, bo dzięki temu będziemy generowali zyski, które pozwolą na dalszy rozwój. Inwestycje w sektorze ekologicznej energetyki morskiej, ponieważ możemy stać się liderem na skalę światową.   Wykorzystanie potencjału przemysłu stoczniowego do realizacji zamówień dla polskiego wojska, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać naszą gospodarkę i dbać o bezpieczeństwo narodowe. Rozbudowa Portu Gdańsk, by mógł w pełni wykorzystać swój potencjał i sprostać konkurencji.

Silni Seniorzy:

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla emerytów w komunikacji publicznej bez względu na wiek, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, tak by zwiększyć mobilność i niezależność seniorów. Doinwestowanie szpitali finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i ich lepsza kontrola dla zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych. Zwiększenie sieci dziennych i całodobowych ośrodków paliatywnej opieki medycznej, by zapewnić godną opiekę dla wszystkich potrzebujących.

Troska o środowisko naturalne

Walka ze smogiem w tym ochrona klimatu, abyśmy mogli żyć w przyjaznym środowisku. Wymiana przestarzałych pieców oraz  budowa indywidualnych systemów przydomowych.  Budowa elektrowni atomowej i morskich farm wiatrowych, w celu zwiększenia niezależności energetycznej Polski i zmniejszenia zanieczyszczenia. Niskoemisyjna komunikacja publiczna w tym Kolej Metropolitalna, tak by w naszych miastach można było oddychać czystym powietrzem. To strategiczne zadania w naszym województwie.

Szanowni Państwo możemy wprowadzić Pomorze na wyższy, lepszy poziom. Wszystko jest w naszych rękach. Dlatego wybierzmy lepiej niż dotychczas  i  wygrajmy nasz region dla jego mieszkańców.    

 Oddaj swój głos na mnie, człowieka który cię nie zawiedzie.                               Dziękuję za zaufanie.

Karol Guzikiewicz