Życiorys – działalność – rys historyczny

„Animus et Semper Fidelis” – odważny i zawsze wierny ojczyźnie.

        fot. Paweł Glanert

Karol Guzikiewicz  urodził się 25 stycznia 1964  w Gdyni. Jest żonaty z  Magdaleną Wilczewską (7 pokolenie ze strony Józefa Wybickiego ), mają dwoje dzieci Michała i Joannę. Karol ma  zawód technika  mechanika okrętowego, oraz stolarza okrętowego, pracuje w Stoczni Gdańskiej od  4.09.1979 roku.

          Działacz gdańskiej Solidarności od września 1980 roku. Zaraz po strajku sierpniowym 1980 roku zakłada młodzieżówkę związkową w stoczni na wydziale O-1 Stoczni Gdańskiej oraz w szkole zakładowej ZSBO a potem w technikum TBO przy Stoczni Gdańskiej . Czynnie działa w stanie wojennym uczestnicząc w manifestacjach i protestach na terenie Trójmiasta.  Kolportuje niezależna prasę wśród pracowników stoczni i nauczycieli . W październiku 1982 roku bierze wraz z młodzieżą stoczniową udział w strajku przeciwko delegalizacji związku Solidarność.  Razem z kolegami wydziału W-5 zostaje ukarany dyscyplinarnie. Przez cztery następne lata jest oddelegowywany do prac poza stocznią, na budowach osiedli stoczniowych i wyrąbie pomorskich lasów.  W maju 1986 idzie do wojska do JW 1126 Hel i wraca w maju 1988 . Drugiego maja 1988 trafia na strajk choć jeszcze formalnie jest żołnierzem na urlopie przez dwa tygodnie. Starsi koledzy gdy pojawił się w stoczni, nie pozwalają mu się ujawniać, wspiera więc strajk spoza stoczni.  Po zakończeniu strajku ok 10 maja 1988 stawia się do pracy po wojsku.  Ufają mu nie tylko młodzi ale i starsi stoczniowcy. Znają go od 15 roku życia, dlatego zostaje wybrany na przewodniczącego wydziału stolarskiego W-5, w ramach jeszcze nielegalnej struktury związku . Rozpoczynają się zebrania w parafii św. Brygidy i  przygotowania struktur podziemnych do następnego strajku. Otwiera się nowa historia.  Solidarność w sierpniu 1988 znowu strajkuje w zakładzie  choć nielegalnie pod przywództwem Alojzego Szablewskiego (na zdjęciu poniżej Karol jest za Alojzym Szablewskim).

   Autorzy zdjęć Eraz Ciołek, Paweł Glanert, Wojciech Milewski

Autorzy zdjęć Eraz Ciołek, Paweł Glanert, Wojciech Milewski

Autorzy zdjęć Eraz Ciołek, Paweł Glanert, Wojciech Milewski

Autorzy zdjęć Eraz Ciołek, Paweł Glanert, Wojciech Milewski

” NIE MA WOLNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI”

Autorzy zdjęć Eraz Ciołek, Paweł Glanert, Wojciech Milewski

Pochód ze Stoczni Gdańskiej po zakończeniu strajku „sierpniowego” 1988.        Od lewej: Karol Guzikiewicz, ks. Henryk Jankowski i Edward  Szwajkiewicz

W sierpniu 1988 w czasie strajku w stoczni, zostaje najmłodszym członkiem komitetu strajkowego. Z Alojzym Szablewskim tworzy legalne struktury związku jest członkiem prezydium i kolejnego po maju 1988r tzw. drugim komitecie założycielskim związku w Stoczni Gdańskiej, który miał na celu uzyskania statusu czasowej legalności w zakładzie. Działa też w pomocy charytatywnej przy kościele św. Brygidy wydając stoczniowcom i mieszkańcom Trójmiasta pomoc rzeczową i żywność przywożona z zagranicy. Współpracuje razem z innymi stoczniowcami z Prałatem Henrykiem Jankowskim. W wrześniu 1988 oskarżony przez prokuraturę za nielegalną działalność i udział w komitecie strajkowym. Organizuje w stoczni świąteczne zbiórki dla domu dziecka w Gdańsku Orunia. W grudniu 1988 zatrzymany z Tomaszem Grunwaldem podczas takiej akcji i zostaje oskarżony za działalność opozycyjną. Wypuszczono go po nagłośnieniu tej sprawy przez radio Wolną Europę i Janinę Wehrstein z Komisji Interwencji i Praworządności . Wszystkie sprawy karne zostają umorzone w wyniku okrągłego stołu.

Nadchodzi   4 czerwca 1989 i częściowo wolne wybory do sejmu oraz pierwsze całkowicie wolne wybory do senatu. Jest zwycięstwo, Solidarność ponownie legalna, rozpoczynamy odbudowę Polski po latach komuny.  Naszą ostoją i Przewodnikiem   jest Papież Jan Paweł II .

                  Pielgrzymka stoczniowców 21.09.1994 Karol wraz  z   ks. Prałatem                           Henrykiem Jankowskim wręcza dary od Solidarności   

     Pełnione funkcje związkowe i społeczne:

0d września 1980  działacz związkowy NSZZ Solidarność z następującymi funkcjami:

Wcześniej

 • Przewodniczący młodzieżowej komisji Stoczni Gdańskiej na wydziale O-1
 • Przewodniczący Wydziału W-5 Stoczni Gdańskiej ( do 1991),
 • Członek Prezydium  NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej (obecnie),
 • Zastępcą Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej ,
 • Przewodniczący Komisji Zakładowej Baltic Operator oddział Stocznia Gdańsk ,
 • Delegat na Regionalny Zjazd Solidarności i kilkukrotnie delegat na Krajowy Zjazd Związku  ,
 • Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego kadencja  2018-2024 wybrany 9624 głosami  .

Obecnie

 • Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej (obecnie)
 • Członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność (obecnie),
 • Z-ca Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego w ramach struktury branżowej związku (obecnie),
 • Delegat na Regionalny i Krajowy Zjazd Solidarności (obecnie)
 • Członek Komisji Trójstronnej przemysłu stoczniowego
 • Od  15.10.2015 Wiceprezes Zarządu  Stowarzyszenia Instytut Wiedzy Dla Przemysłu  pełni funkcje społecznie (obecnie),

Odznaczenia i wyróżnienia  :

 • 2001 rok  odznaczony przez władze kościelne Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą św. Brygidy.
 • 2009 rok odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  31.08.2009  Prezydent Lech Kaczyński wręczył w siedzibie gdańskiej „Solidarności” ordery i odznaczenia około pięćdziesięciu zasłużonym osobom. Przemawiając przy tej okazji, prezydent określił  te porozumienia jako „pierwszą łopatę pod grób komunizmu” i „akt erekcyjny wolnej Polski”.

 • 2011 rok wyróżniony przez Polskie Stowarzyszenie Morsko – Gospodarcze  pierścieniem gen. Józefa Hallera. Animus et Semper Fidelis czyli odważny i zawsze wierny ojczyźnie  .

 

 

 

 

 

 

 

 • 2020 rok  w 40 rocznicę powstania „NSZZ Solidarność” odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. Odznaczenie w  wręczyła doradca prezydenta Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik

 

 

 

 

 

 •  2023  rok odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności  przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

31.08.2023, Gdańsk. Historyczna Sala BHP w Gdańsku – Krzyże Wolności i Solidarności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przynależność partyjna: 

Od 2009 roku należy do Prawa i Sprawiedliwości nie pełni żadnej funkcji by nie łamać statutu NSZZ Solidarność.

Historia rodu  Wilczewskich  w zapiskach ojca Antoniego Wilczewskiego-6 pokolenie ze strony Józefa Wybickiego, żołnierza AK ,sybiraka

 

  Karol   z  żoną Magdaleną Wilczewską Guzikiewicz

O mnie-wybory

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję, za  poparcie jakie od Państwa otrzymałem. Jest to dla mnie  wyróżnienie i zaszczyt.
Z poważaniem
Karol Guzikiewicz

To tu w Gdańsku rodziła się wolna Polska. Byłem, walczyłem tam, działałem na rzecz tych zmian. Od 40 lat jestem związany zawodowo ze Stocznią Gdańską. Organizowałem strajki i brałem czynny udział w walce o to, by Polska była wolnym, praworządnym i niezależnym krajem. Zdecydowałem się kandydować do Sejmiku Województwa Pomorskiego, ponieważ chcę, by ideały, o które walczyliśmy w latach 80, były w końcu obecne w polityce województwa, a Pomorze na nowo stało się awangardą gospodarczo-technologiczną Polski.

„Nie ma wolności bez Solidarności”

Silne Pomorze to:

Silna Edukacja

Odbudowa szkolnictwa branżowego dla zapewnienia perspektyw dla pomorskiej młodzieży na trwałe i stabilne zatrudnienie.
Stworzenie nowoczesnych systemów kształcenia opartych o najnowsze technologie, programowanie i robotykę aby przemysł morski mógł się rozwijać i aby zlikwidować zapóźnienia technologiczne.
Zbudowanie trwałej współpracy między samorządem województwa, uczelniami wyższymi i przemysłem morskim tak, aby efektywnie wykorzystywać potencjał drzemiący w naszym regionie.
Zwiększenie środków na kształcenie pracowników w ramach środków unijnych i Biur Usług Rozwojowych, aby zakłady produkcyjne na Pomorzu mogły wprowadzać nowe technologie i rozwijały się.
Utworzenie ośrodka naukowo-szkoleniowego na terenie Stoczni Gdańskiej wraz z Pomorską Specjalną Strefą
Ekonomiczną, pozwalającego na podniesienie jakości kształcenia kadr i tworzenie nowych technologii.

Silny Przemysł

Odbudowa potencjału produkcyjnego w sektorze przemysłu stoczniowego opartego o nowoczesne technologie, który stworzy trwałe, dobrze płatne miejsca pracy.
Budowa płyt montażowych na wyspie Ostrów jako kluczowej infrastruktury dla przemysłu stoczniowego, tak aby można było realizować zamówienia z wielu różnych sektorów gospodarki.
Produkcja w wysokomarżowych niszach produkcyjnych, bo dzięki temu będziemy generowali zyski, które pozwolą na dalszy rozwój.
Inwestycje w sektorze ekologicznej energetyki morskiej, ponieważ możemy stać się liderem na skalę światową.
Rozwój Przemysłu 4.0, bo takie rozwiązania sprawdziły się już na świecie.
Wykorzystanie potencjału przemysłu stoczniowego do realizacji zamówień dla polskiego wojska, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać naszą gospodarkę i dbać o bezpieczeństwo narodowe.
Pozyskanie finansowania i rozbudowa Portu Gdańsk, by mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.
Reindustrializacja stoczniowa Pomorza we współpracy z Pomorską Specjalna Strefą Ekonomiczną, tak by tradycje stoczniowe połączyć z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i skutecznym zarządzaniem.

Silni Seniorzy

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla emerytów w komunikacji publicznej, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, tak by zwiększyć mobilność i niezależność seniorów.
Doinwestowanie szpitali finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i ich lepsza kontrola dla zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych.
Zwiększenie sieci dziennych i całodobowych ośrodków paliatywnej opieki medycznej, by zapewnić godną opiekę dla wszystkich potrzebujących.

Troska o środowisko naturalne.

Walka ze smogiem, abyśmy mogli żyć w przyjaznym środowisku.
Wprowadzenie dopłat do wymiany przestarzałych pieców węglowych na na piece ekologiczne oraz na budowę indywidualnych systemów energetycznych opartych o fotowoltaikę i systemy solarne.
Budowa morskich farm wiatrowych, w celu zwiększenia niezależności energetycznej Polski i zmniejszenia zanieczyszczenia.
Niskoemisyjna komunikacja publiczna, tak by w naszych miastach można było oddychać czystym powietrzem.

CELE I ZOBOWIĄZANIE WYBORCZE

1.Kandyduję aby wspierać odbudowę przemysłu stoczniowego w Gdańsku i Gdyni .
2.Kandyduję aby wspierać zmodernizowanie i unowocześnienie Portu Gdańskiego.
3.Kandyduję aby reaktywować szkoły branżowe, okrętowe, budowlane, portowe i kolejowe.
4.Kandyduję aby władze miasta Gdańska współpracowały z Rządem w tym w sprawie budowy mieszkań – program Mieszkanie +
5.Kandyduję aby w całym województwie wybudowano więcej żłobków, przedszkoli i domów opieki dla ludzi starszych.
6.Kandyduję aby w całym województwie były dotacje do wymiany pieców, zakupu pomp ciepła oraz do paneli solarnych i fotowoltaicznych.
7.Kandyduję aby reprezentować i wspierać pracowników wszystkich branż, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych przed Zarządem Województwa.
8.Kandyduję aby wspierać Polski kapitał i przedsiębiorców.
9.Kandyduję aby nie było prywatyzacji szpitali i szkół.

Program, który Państwu prezentuję, będzie oznaczał szybszy i bardziej sprawiedliwy rozwój Gdańska. To nowe żłobki i przedszkola dla naszych dzieci, lepsza niż dziś komunikacja miejska i więcej pieniędzy na pomoc osobom starszym i schorowanym.
Aby szybko osiągnąć sukces, potrzebujemy uczciwych,  ciężko pracujących radnych. Z takich ludzi złożona jest nasza drużyna. Wspólnie będziemy codziennie troszczyć się o Państwa sprawy !