O mnie-wybory

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję, za ogromne poparcie jakie od Państwa otrzymałem. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt móc Państwa reprezentować w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Pomorze może stać się najsilniejszym gospodarczo regionem Polski. Rozwój szkolnictwa branżowego, inwestowanie w innowacyjną gospodarkę opartą o zasady Przemysłu 4.0, i odbudowanie silnego przemysłu morskiego to moje najważniejsze zadania do wykonania. Pomorze to nasza mała ojczyzna, razem zadbamy o to by było czystym, ekologicznym i dbającym o swoich seniorów regionem.
Z poważaniem
Karol Guzikiewicz

To tu w Gdańsku rodziła się wolna Polska. Byłem, walczyłem tam, działałem na rzecz tych zmian. Od 40 lat jestem związany zawodowo ze Stocznią Gdańską. Organizowałem strajki i brałem czynny udział w walce o to, by Polska była wolnym, praworządnym i niezależnym krajem. Zdecydowałem się kandydować do Sejmiku Województwa Pomorskiego, ponieważ chcę, by ideały, o które walczyliśmy w latach 80, były w końcu obecne w polityce województwa, a Pomorze na nowo stało się awangardą gospodarczo-technologiczną Polski.

„Nie ma wolności bez Solidarności”

Silne Pomorze to:

Silna Edukacja

Odbudowa szkolnictwa branżowego dla zapewnienia perspektyw dla pomorskiej młodzieży na trwałe i stabilne zatrudnienie.
Stworzenie nowoczesnych systemów kształcenia opartych o najnowsze technologie, programowanie i robotykę aby przemysł morski mógł się rozwijać i aby zlikwidować zapóźnienia technologiczne.
Zbudowanie trwałej współpracy między samorządem województwa, uczelniami wyższymi i przemysłem morskim tak, aby efektywnie wykorzystywać potencjał drzemiący w naszym regionie.
Zwiększenie środków na kształcenie pracowników w ramach środków unijnych i Biur Usług Rozwojowych, aby zakłady produkcyjne na Pomorzu mogły wprowadzać nowe technologie i rozwijały się.
Utworzenie ośrodka naukowo-szkoleniowego na terenie Stoczni Gdańskiej wraz z Pomorską Specjalną Strefą
Ekonomiczną, pozwalającego na podniesienie jakości kształcenia kadr i tworzenie nowych technologii.

Silny Przemysł

Odbudowa potencjału produkcyjnego w sektorze przemysłu stoczniowego opartego o nowoczesne technologie, który stworzy trwałe, dobrze płatne miejsca pracy.
Budowa płyt montażowych na wyspie Ostrów jako kluczowej infrastruktury dla przemysłu stoczniowego, tak aby można było realizować zamówienia z wielu różnych sektorów gospodarki.
Produkcja w wysokomarżowych niszach produkcyjnych, bo dzięki temu będziemy generowali zyski, które pozwolą na dalszy rozwój.
Inwestycje w sektorze ekologicznej energetyki morskiej, ponieważ możemy stać się liderem na skalę światową.
Rozwój Przemysłu 4.0, bo takie rozwiązania sprawdziły się już na świecie.
Wykorzystanie potencjału przemysłu stoczniowego do realizacji zamówień dla polskiego wojska, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać naszą gospodarkę i dbać o bezpieczeństwo narodowe.
Pozyskanie finansowania i rozbudowa Portu Gdańsk, by mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.
Reindustrializacja stoczniowa Pomorza we współpracy z Pomorską Specjalna Strefą Ekonomiczną, tak by tradycje stoczniowe połączyć z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i skutecznym zarządzaniem.

Silni Seniorzy

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla emerytów w komunikacji publicznej, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, tak by zwiększyć mobilność i niezależność seniorów.
Doinwestowanie szpitali finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i ich lepsza kontrola dla zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych.
Zwiększenie sieci dziennych i całodobowych ośrodków paliatywnej opieki medycznej, by zapewnić godną opiekę dla wszystkich potrzebujących.

Troska o środowisko naturalne.

Walka ze smogiem, abyśmy mogli żyć w przyjaznym środowisku.
Wprowadzenie dopłat do wymiany przestarzałych pieców węglowych na na piece ekologiczne oraz na budowę indywidualnych systemów energetycznych opartych o fotowoltaikę i systemy solarne.
Budowa morskich farm wiatrowych, w celu zwiększenia niezależności energetycznej Polski i zmniejszenia zanieczyszczenia.
Niskoemisyjna komunikacja publiczna, tak by w naszych miastach można było oddychać czystym powietrzem.

CELE I ZOBOWIĄZANIE WYBORCZE

1.Kandyduję aby wspierać odbudowę przemysłu stoczniowego w Gdańsku i Gdyni .
2.Kandyduję aby wspierać zmodernizowanie i unowocześnienie Portu Gdańskiego.
3.Kandyduję aby reaktywować szkoły branżowe, okrętowe, budowlane, portowe i kolejowe.
4.Kandyduję aby władze miasta Gdańska współpracowały z Rządem w tym w sprawie budowy mieszkań – program Mieszkanie +
5.Kandyduję aby w całym województwie wybudowano więcej żłobków, przedszkoli i domów opieki dla ludzi starszych.
6.Kandyduję aby w całym województwie były dotacje do wymiany pieców, zakupu pomp ciepła oraz do paneli solarnych i fotowoltaicznych.
7.Kandyduję aby reprezentować i wspierać pracowników wszystkich branż, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych przed Zarządem Województwa.
8.Kandyduję aby wspierać Polski kapitał i przedsiębiorców.
9.Kandyduję aby nie było prywatyzacji szpitali i szkół.

Program, który Państwu prezentuję, będzie oznaczał szybszy i bardziej sprawiedliwy rozwój Gdańska. To nowe żłobki i przedszkola dla naszych dzieci, lepsza niż dziś komunikacja miejska i więcej pieniędzy na pomoc osobom starszym i schorowanym.
Aby szybko osiągnąć sukces, potrzebujemy uczciwych,  ciężko pracujących radnych. Z takich ludzi złożona jest nasza drużyna. Wspólnie będziemy codziennie troszczyć się o Państwa sprawy !